Usluge

Usluge se naplaćuju prema cjeniku usluga Hrvatskog povijesnog muzeja 

Za sve ostale informacije kontaktirajte nas na:

Tel:  +385 01 4851 900
Fax: +385 01 4851 909
e-mail: tajnistvo@hismus.hr

Dokumenti


Na vrh