Izjava o pristupačnosti

Hrvatski povijesni muzej nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora  („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Hrvatski povijesni muzej koje se nalazi na adresi  http://www.hismus.hr/hr/ .

Stupanj usklađenosti 
Mrežno sjedište http://www.hismus.hr/hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

 • iako je većina elemenata oblikovana prema HTML5 standardu, poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju
 • dio objavljenih dokumenata u PDF formatu nije strojno čitljiv zbog ulaznog formata dokumenta prije konverzije u PDF
 • ne postoji mogućnost promjene kontrasta
 • ne postoji mogućnost povećavanja/smanjivanja teksta putem linka na stranici
 • ne postoji opcija promjene vrste slova radi lakše čitkosti korisnika s disleksijom
 • nije moguće u potpunosti kretanje kroz sadržaj stranice tipkovnicom
 • video/audio sadržajima nedostaju titlovi
 • pojedini vizuali nemaju pridružen opis, odnosno dio vizuala sadrži tekstualni sadržaj, te je dijelu sadržaja potrebno ispuniti “alt” atribut
 • pojedine poveznice nemaju opis sadržaja u nazivu linka
  dio poveznica prikazan je s tekstom Ovdje, Više, itd.

 

Hrvatski povijesni muzej radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti, a desktop verzije mrežnih stranica Hrvatskog povijesnog muzeja podliježu autorskim pravima.


Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 18. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Hrvatskog povijesnog muzeja.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Hrvatski povijesni muzej.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Hrvatskog povijesnog muzeja korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte:  hismus@hismus.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.


Na vrh