Pravo na pristup informacijama

Hrvatski povijesni muzej je sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) obveznik primjene istoga.

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama:

Zakon daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Hrvatskom povijesnom muzeju. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama, ili, u slučaju nekorištenja obrasca, posebno naglasiti da se informacija traži slijedom poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti:

  1. pisanim putem na adresu: Hrvatski povijesni muzej, Matoševa 9, 10 000 Zagreb
  2. elektroničkom poštom na adresu: tajnistvo@hismus.hr (Napomena: putem ove adrese zaprimaju se isključivo upiti s pozivom na Zakon o pravu o pravu na pristup informacijama.)
  3. na broj faksa: 01 4851375

Predlošci za ostvarivanje prava na pristup informacijama:

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu/ispravak informacija

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti.

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

  1. naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  2. podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  3. ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev
  4. tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak!

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Hrvatski povijesni muzej ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.

 

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZPPI

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (.pdf format)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (.csv format)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (.pdf format)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (.csv format)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (.pdf format)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (.csv format)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (.pdf format)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (.csv format)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (.pdf format)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (.csv format)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (.pdf format)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (.csv format)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.pdf format)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.csv format)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu(.pdf format)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (.csv format)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu(.pdf format)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu (.csv format)

Dokumenti


Na vrh