Pretraživanje

 

Fotografski albumi u zbirci fotografija, filmova i negativa Hrvatskoga povijesnog muzeja

Autor: Rhea Ivanuš
Godina: 2006.

Cijena: 17,00 €


Cimelia Croatica : iz zbirke Ive Dubravčića

Godina: 2004.

Cijena: 14,00 €


Život u palači : od 1764. do 2004. godine

Autor: Marina Bregovac Pisk
Godina: 2004.

Cijena: 17,00 €


Palača Hrvatskog povijesnog muzeja : The Palace of the Croatian History Museum : 1764. - 2004.

Autor: Lelja Dobronić; Ankica Pandžić
Godina: 2004.
Napomena: monografija

Cijena: 7,50 €


Fond filmske građe u zbirci fotografija, filmova i negativa Hrvatskoga povijesnog muzeja

Autor: Nataša Mataušić
Godina: 2004.

Cijena: 14,00 €


Sakralno kiparstvo u Hrvatskome povijesnom muzeju u Zagrebu

Autor: Snježana Pavičić
Godina: 2003.

Cijena: 21,00 €


Ivan Goran Kovačić i njegov zavičaj


Kolomanov put

Godina: 2002.

Cijena: 42,00 €


Metallica : predmeti od neplemenitih metala : Zbirka predmeta iz svakodnevnog života

Autor: Maja Škiljan
Godina: 2002.

Cijena: 12,00 €


Likovna kolonija Monopoli-Cozzana 1944. : iz Likovne zbirke 20. stoljeća Hrvatskog povijesnog muzeja

Autor: Dolores Ivanuša
Godina: 2002.

Cijena: 9,00 €Na vrh