Pretraživanje

 

Izložbeni plakati

Autor: Jelena Balog Vojak
Godina: 2022.
Poveznica: https://izlozbeniplakati.hismus.hr/


Karte vojnogeografskih instituta u Hrvatskom povijesnom muzeju

Autor: Iva Katarina Pugelnik
Godina: 2021.
Poveznica: https://kartevgi.hismus.hr/


Sjećanja na 20. stoljeće

Autor: Dubravka Peić Čaldarović
Godina: 2017.
Poveznica: http://sjecanjana20st.hismus.hr/hr/Ostav%C5%A1tine


Za čast i slavu (elektroničko izdanje kataloga zbirke)

Autor: Boris Prister
Godina: 2015.

Cijena: 7,00 €


Domovinski rat - animirana karta (dvojezično izdanje)

Autor: Matea Brstilo Rešetar; Ivica Nevešćanin; Andreja Smetko
Godina: 2015.

Cijena: 4,00 €


Bez ruma nema šturma!

Autor: Ana Filep, Zdenka Šinkić
Godina: 2014.
Poveznica: http://www.bezrumanemasturma.hismus.hr/index.html


Domovinski rat - animirana karta

Autor: Matea Brstilo Rešetar; Ivica Nevešćanin; Andreja Smetko
Godina: 2012.


Dadoh zlato za željezo - interaktivni DVD

Autor: Andreja Smetko
Godina: 2009.

Cijena: 3,00 €


Zbirka jatagana u Hrvatskom povijesnom muzeju (e-katalog)

Autor: Dora Bošković
Godina: 2007.
Poveznica: http://jatagani.hismus.hr/knjizstart.htm


MUSEUM 1846. - 1996. (e-katalog)Na vrh