Odlikovanja Zbirke dr. Veljko Malinar, I. dio

Autor: Boris Prister
Godina: 1991.

Cijena: 9,00 €


Hrvatske zemlje i francuska revolucija

Godina: 1989.

Cijena: 9,00 €


Prošlost i baština Vinodola

Godina: 1988.

Cijena: 6,00 €


Sportske značke i odličja do Univerzijade

Autor: Jelena Borošak Marijanović; Boris Prister
Godina: 1987.

Cijena: 1,00 €


Odlikovanja

Autor: Boris Prister
Godina: 1984.

Cijena: 7,00 €


Tursko oružje

Autor: Marija Šercer
Godina: 1983.

Cijena: 4,00 €


Portreti 16 - 18. stoljeća

Autor: Marijana Schneider
Godina: 1982.

Cijena: 7,50 €


Pečatnjaci

Autor: Vlasta Brajković
Godina: 1980.

Cijena: 6,00 €


Povijesni spomenici grada Zagreba, svezak 21

Godina: 1975.
Napomena: serijska publikacija

Cijena: 2,00 €


Stare mjere

Autor: Maja Škiljan
Godina: 1975.

Cijena: 3,00 €Na vrh